බහුමාපකය ටෙස්ට් ඊයම්

ලෝහ කැබලි මාරුවන්න (ගෝලාකාර තැත්කලද) - ඉහළ පරිපථ ප්රධාන සම්බන්ධතා මතුපිට ලෙස උණ්ඩ දරු කමට හදා.
වාසි: අ) යහපත් අතට හැඟීම, නිල ඇඳුම බලය; ආ) එය ක්රියාත්මක කරන විට මෙම mainpulator පැහැදිලි ශබ්ද ඇසෙන හැක; ඇ) එය පවා ඉහළ temperature.environment සාමාන්ය සඳහා තවමත් භාවිතා කළ හැක.

12ඊළඟ> >> පිටුව 1/2
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!