Πολύμετρο Test Lead

Μεταλλικά σράπνελ Διακόπτης (ελατηριωτού θόλου) - Η υιοθέτηση σράπνελ ως το κλειδί επιφάνεια επαφής του άνω κυκλώματος.
Πλεονεκτήματα: α) καλή αίσθηση στο χέρι, ομοιόμορφη δύναμη? β) Η mainpulator να ακούσετε τον ήχο όταν λειτουργεί? γ) Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για την κανονική, ακόμη και σε υψηλές temperature.environment.

WhatsApp Online Chat!